Quin enamorat escriuria un vers d'amor
poguent fer versos a la pell?