Escapar de tu és com escapar d'Hisenda.
Un impossible.
Em tens lligat, de mans i peus, a terra.
Situació insostenible.
Però un valor, per a tu,
sempre segur.