Petons com penyores; 
amb gust salat, 
amargant
i passat, 
atrapats
a l’estomac,
fent un mal constant.