Somrius.
I un silenci. 
Em beses.
I un altre silenci. 
I passa la vida,
i el Sol t’il·lumina 
i la Lluna et mira,
i llavors sé que m’estimes.