Distàncies esfereïdores; 
penya-segats
alts
i esverats; 
batecs consumats,
innats,
afectats,
per la misèria d’un instant.