Escrius.
Una lletra, 
i una altra. I alguna més.
I crees un mot.
Un espai,
i tornar a començar.
I un altre terme, i un article,
un substantiu,
i algun sentiment aïllat.

Parlo de tu, i ho saps.