Em fas ballar;
però ni amb música, ni en una pista.
Fas que em mogui,
perquè doni voltes, a la teva vida.
I jo, que no en sé,
danço d’una manera lamentable i trista.
I tu, que ho saps,
em tens al teu costat, disponible.