Un adéu.
I la vida s’acaba...
...fins que torni a començar. 
El meu hipotàlem et necessita, 
així que tornaràs
per a segregar
tot allò que precisa...
el meu cor apagat!