Estimo.
Estones. Moments.
I algun aroma.
O aquell arbre que
em fa ombra, 
quan la por m'abraona.

Estimo.
Essències. Mirades.
Intangibles paraules.
Síl·labes que s'ofeguen 
quan em parles
d'amor i esperances.