Desfullo la margalida, 
pètal sí
pètal no 
pètal sí
pètal no...
i oh no! 
S’acaben mons esperances, 
puix diluïda queda 
el que era una flor sana.