Per molt que m'enviïs cors virtuals
no creuré mai més en el teu amor.
Jo vull cors que es puguin trencar,
pintats en un full vell i rugós.