Camines 
sobre una platja 
de vidres trencats, 
tot pensant que les ales 
et permetran obviar aquest dolor. 
Però com has de volar 
si les teves ales són de plom, 
i tu, ets una nina de cotó?