Silencis com tisores; 
trencats,
estripats, 
esmicolats, 
i reagrupats 
formant un collage.