El cel és buit, aquesta nit.
Ni ombres, ni foscor, ni paraules.
Només absència infinita.
La que tens només per mi.